Raporlar

ICCO Dünya Raporu 2012

 Küresel PR Tempoyu Arttırdı 2010 yılındaki büyümeyi yeniden yakalamasının ardından, PR danışmanlık 2011 yılında da, büyüme bakımından dünya ekonomisini geride bırakarak ve süreçteki pazarlama ve iletişim harcamasından pay alarak istikrarlı bir şekilde ilerleyişini sürdürdü. I. Evrim geçiren bir dünya Tüm göstergelere göre, 2008 yılında meydana gelen krizler ve çöküşlerin ardından küresel ekonomide bir düşüp yükselme