Tartışma Gündemi

Ölçümleme sorunsalı

PR dünyasında bir ölçümleme sorunu olduğu hepimizin malumu. İletişim çalışmalarının değerini gerçekçi şekilde yansıtabilecek bir ölçümleme sistemi arayışımız halen devam ediyor. Onlarca yıldır iletişimcilerin sırtını dayadığı şu meşhur “reklam eşdeğeri” artık kimse için inandırıcı değil. Ama işin ilginç yanı, reklam eşdeğeri doğrudan doğruya “para”yı işaret ettiğinden dolayı halen rağbet görüyor. Özellikle de kurumsal tarafta görev yapan iletişimciler, yürütülen

Bell Pottinger’a Dokunan Kirlenir Mi?

Geçtiğimiz günlerde, İngiltere’de halkla ilişkiler sektöründe yaşanan büyük haber üzerine bol bol konuştuk.  Ünlü İngiliz halkla ilişkiler ve itibar yönetimi ajansı Bell Pottinger, Halkla İlişkiler ve İletişim Uzmanları Birliği (PRCA – Public Relations and Communications Association) üyeliğinden beş yıllığına ihraç edildi. Şirket, Güney Afrika’nın en zengin Hintli ailelerinden Gupta ailesinin sahip olduğu ve devlet başkanı

Kreatif ajans nedir?

Reklamcılık mesleği diğer iletişim disiplinlerinden ayrışmak için bir süredir yeni bir adlandırmaya sarıldı: “Kreatif Ajans”. Artık her iş kolunun vizyoner ve yaratıcı olmasının gerektiği günümüzde “yaratıcılık” alanının “tek hakimi” olarak sergilenen bu duruş ne kadar doğru, inandırıcı ve yerinde? Türkiye serbest piyasa ekonomisine ani ve hazırlıksız yakalandı. Çok değil 30 küsur yıl önce finansal sermaye edinip

Dijitalin ergenlik çağı

Ekonomi dünyasının yapmış olduğu araştırmalar ve hesaplamalarda Türkiye ekonomisinin 2050’ye kadar, bu üretim şekli ve insan kapasitesi ile ilk 10 ekonomi içerisinde yer alması imkânsız. Politikacılar gibi “2023 hedeflerine ulaşmak için şunları yapmalıyız” demeyeceğim elbette ama bir yandan da herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünenlerdenim. Bugün kendi ajansıma baktığımda 18’i halka açık 42 şirkete

Y Kuşağı ile çatışmadan çalışmak

Yaklaşık çeyrek asırdır içinde olduğum halkla ilişkiler sektörü, son dönemde önemli bir dönüşüm yaşıyor. Hayatın birçok alanında gördüğümüz bu dönüşümde dijitalleşme trendi çok önemli bir rol oynuyor. Dijitalleşmenin hayatımızı bu denli etkilemesinde ise en büyük pay Y Kuşağı’nın diye düşünüyorum. Bugün Contactplus İletişim Hizmetleri ekibinin de yarısından fazlasını oluşturan Y Kuşağı ile birlikte çalışmayı son

Fikirler beyin fırtınasından doğmaz

Birkaç yıl önce müşterilerimizden bir tanesi, bizden bağımsız olarak bir etkinliğe sponsor olma kararı vermişti. PR ajansı ile birlikte değerlendirmeye gerek duymamış kendi öngörülerine, iletişim bilgisine fazlasıyla güvenmişti. Biz ajans olarak misafir konumundaydık ve etkinliğin ‘keyfini’ çıkartmaya davet edilmiştik. Fakat ekip olarak hepimizi sorular sardı; en başta bu etkinliğin amacı neydi? Neye hizmet ediyordu? Kim

Taptaze bir platform…

Geçtiğimiz günlerde İDA Yönetimi olarak taptaze bir platformun kurulmasına öncülük ettik. Şimdilik kod adı Genç İDA! Genç İDA sektöre, çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak ve sorunlarına çözüm arayacak. Mesleki gelişime hız vermenin ve sektörümüzü büyütmenin en temel unsuru birlikte çalışmak ve ortak akıl yürütmekten geçiyor. İDA, uzun süredir üye şirketleri arasındaki ticari rekabeti zedelemeden, sektörel

Moda sektöründe yeni bir yöntem

Global moda markaları dijital devrimin getirilerinden faydalanabilmek amacı ile yeni pazarlama ve iletişim stratejileri geliştirmeye devam ediyorlar.  Bu stratejilerden en çok ses getirmiş olanı ise elbette: “See Now & Buy Now” oldu. Dijital devrimden önce markalar Moda Haftaları’nda bir sonraki sezon koleksiyonlarını sadece basın ve toptan satın alım yapan profesyonellere sunarlardı. Bir başka deyişle, nihai

“Medyada Kimlikleşme” Halkla İlişkileri nasıl etkiler?

Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde fikir akımları ve yapılanmalar ya bir yayının etrafında toplanmış ya da toplumsal hareketler bir yayın ortaya çıkarmışlardır. Yapıların mı yayınları yayınların mı yapıları doğurduğu tavuk yumurta ikileminden pek de farklı değil… Ancak ortaya çıkan yayınların bir ideolojiyi yayma, yansıtma ve destekleme gayreti tüm dönemlerin neredeyse ortak özelliği. Etkileri günümüze kadar süren

İşimizi İyi Yapmak!

Türkiye Cumhuriyet Tarihi’nin en zor ve acılı yılıydı 2016. Ne yazık ki, 2017’nin ilk anları da kanlı bir tokat olarak yüzümüze çarptı. Böyle bir ortamda pembe tablolardan bahsetmek mümkün değil elbette. Ama terörün amacının bizi yıldırmak, bezdirmek, çökertmek olduğunu düşününce; bütün zorluklara rağmen ayağa kalkıp direnmek, yaşamak gerekiyor. Bu kavga, insan olmanın, var olmanın onuru