Tartışma Gündemi

Y Kuşağı ile çatışmadan çalışmak

Yaklaşık çeyrek asırdır içinde olduğum halkla ilişkiler sektörü, son dönemde önemli bir dönüşüm yaşıyor. Hayatın birçok alanında gördüğümüz bu dönüşümde dijitalleşme trendi çok önemli bir rol oynuyor. Dijitalleşmenin hayatımızı bu denli etkilemesinde ise en büyük pay Y Kuşağı’nın diye düşünüyorum. Bugün Contactplus İletişim Hizmetleri ekibinin de yarısından fazlasını oluşturan Y Kuşağı ile birlikte çalışmayı son

Fikirler beyin fırtınasından doğmaz

Birkaç yıl önce müşterilerimizden bir tanesi, bizden bağımsız olarak bir etkinliğe sponsor olma kararı vermişti. PR ajansı ile birlikte değerlendirmeye gerek duymamış kendi öngörülerine, iletişim bilgisine fazlasıyla güvenmişti. Biz ajans olarak misafir konumundaydık ve etkinliğin ‘keyfini’ çıkartmaya davet edilmiştik. Fakat ekip olarak hepimizi sorular sardı; en başta bu etkinliğin amacı neydi? Neye hizmet ediyordu? Kim

Taptaze bir platform…

Geçtiğimiz günlerde İDA Yönetimi olarak taptaze bir platformun kurulmasına öncülük ettik. Şimdilik kod adı Genç İDA! Genç İDA sektöre, çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak ve sorunlarına çözüm arayacak. Mesleki gelişime hız vermenin ve sektörümüzü büyütmenin en temel unsuru birlikte çalışmak ve ortak akıl yürütmekten geçiyor. İDA, uzun süredir üye şirketleri arasındaki ticari rekabeti zedelemeden, sektörel

Moda sektöründe yeni bir yöntem

Global moda markaları dijital devrimin getirilerinden faydalanabilmek amacı ile yeni pazarlama ve iletişim stratejileri geliştirmeye devam ediyorlar.  Bu stratejilerden en çok ses getirmiş olanı ise elbette: “See Now & Buy Now” oldu. Dijital devrimden önce markalar Moda Haftaları’nda bir sonraki sezon koleksiyonlarını sadece basın ve toptan satın alım yapan profesyonellere sunarlardı. Bir başka deyişle, nihai

“Medyada Kimlikleşme” Halkla İlişkileri nasıl etkiler?

Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde fikir akımları ve yapılanmalar ya bir yayının etrafında toplanmış ya da toplumsal hareketler bir yayın ortaya çıkarmışlardır. Yapıların mı yayınları yayınların mı yapıları doğurduğu tavuk yumurta ikileminden pek de farklı değil… Ancak ortaya çıkan yayınların bir ideolojiyi yayma, yansıtma ve destekleme gayreti tüm dönemlerin neredeyse ortak özelliği. Etkileri günümüze kadar süren

İşimizi İyi Yapmak!

Türkiye Cumhuriyet Tarihi’nin en zor ve acılı yılıydı 2016. Ne yazık ki, 2017’nin ilk anları da kanlı bir tokat olarak yüzümüze çarptı. Böyle bir ortamda pembe tablolardan bahsetmek mümkün değil elbette. Ama terörün amacının bizi yıldırmak, bezdirmek, çökertmek olduğunu düşününce; bütün zorluklara rağmen ayağa kalkıp direnmek, yaşamak gerekiyor. Bu kavga, insan olmanın, var olmanın onuru

Bildiğimiz iletişimin sonu!

Metalik renklerle sembolize edilen 2000’li yıllar, bildiğimiz “bazı şeyler”in sonu olmak üzere başlamıştı. Hatta dünyanın sonunun geleceğine inanan gruplar bile vardı. Aslında haksız da sayılmazlardı. 2000’lere gelirken her alanda değişim trendi yükselmiş, milenyum tahminlerin de ötesinde bir hızla akmaya başlamıştı. Francis Fukuyama’nın 90’larda ortaya koyduğu “Tarihin Sonu” tezini, Immanuel Wallerstein’in “Bildiğimiz Dünyanın Sonu” takip ederken,

Halkla ilişkilerin yalnızlığı (ya da çaresizliği)

Halkla İlişkiler… Meslek olarak 100. Yılını devirdi. Dünyada başka her hangi bir meslek var mıdır ki 100 yaşını geçtiği halde “ne” olduğu tartışılıyor olsun? Daha tanımında başlayan tuhaflıklar zinciri uygulamada salkım saçak eteklerimizdeki taşlara dönüşüveriyor. Meslek hayatımdaki 41 yılın 25 yılı dolu dolu halkla ilişkilerle geçmiş. Kalanlar da halkla ilişkilerle yakın akrabalık ilişkisi olan alanlarda…

Erol Olçok, İletişim Sektörü Ve Yeni Türkiye Gerçeği

İzleyebildiğim kadarı ile 15 Temmuz gecesi oğlu ile birlikte şehit edilen Erol Olçok’a iletişim dünyasından, Serdar Erener dışında pek sahip çıkan olmadı. Ben kendisini tanımam; Erol Olçok bir muhafazakârdı. Ben ise değilim. Bunun dışında zaman zaman onun ve geniş networkünün Türkiye’de pek alışılageldiği biçimde grup aidiyeti üzerinden elimizden iş  almasına da bozulurdum. Ama Erol Olçok

Domates Konkuru!

  Yok, henüz böyle bir konkur açılmadı. Ona ihale diyorlar. Ama bazen açılan konkurlarda müşterilerimizin domates alımı ile iletişim şirketi seçimi arasındaki ayırımı göz ardı ettiklerini görüyoruz. Doğrusu bunun biraz da ülkenin ekonomisi/demokrasisi/terbiyesi ile de ilgisi olduğunu söylemek mümkün. Batı kapitalizminin bir yüzünde kesin kurallar ve sistemler var. Bunlardan vazgeçildiğinde krizler geliyor, sarsıntılar başlıyor. Sonra