Araştırmalar

Global Women in PR 2016 Araştırması Sonuçları

ICCO sektör grubu GWPR (Global Women in Public Relations) tarafından 2016 yılında  yapılan ilk Uluslararası Cinsiyet Kazanç Farkı ve İş Hayatı Dengesi Anketi, PR sektöründe 12,600 £’luk küresel cinsiyet ücret farkı olduğunu ortaya koymuştur. Buna ek olarak, anket, erkeklerin (% 36) ajans yönetimine ulaşma oranının kadınlardan (% 16) iki kat fazla olduğunu ortaya koyuyor. Kadınların

İletişim Hizmetleri Algılama Araştırması 2009

ERA araştırma firması, TUHİD ve İDA ortak çalışması olarak bir araştırma gerçekleştirmiştir. İlki 2006 yılında yapılan “İletişim Hizmetleri Algılama Araştırması”nın ikincisi 2009 yılında tekrarlanmış ve sonuçları aşağıdaki sunumda paylaşılmıştır. Anket, şirketlerin üst düzey yöneticileri, iletişim sorumluları, iletişim ajanslarının üst düzey yöneticileri ve çalışanları, medya mensupları ve gazeteciler olmak üzere toplam 221 kişi ile online olarak

İletişim Sektörü Araştırması Raporu 2007

2007 yılında Michael Goodman’ın önderliğinde bir workshop yapılarak “katılan iletişim yöneticilerinin ve iletişim danışmanlarının sektöre ilişkin değerlendirmeleri” alınmıştır. Ortaya çıkan değerlendirme bir rapor olarak paylaşılmıştır.