Başkanın Mesajı

ergun_gumrah_1200x627

Sevgili Paydaşlarımız,

İDA (İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği), iletişim danışmanlığı sektöründe Türkiye’de sektörün önde gelen 28 şirketini aynı çatı altında buluşturan ilk ve tek örgüttür. Bugün 12 yaşını dolduran İDA, Uluslararası İletişim Danışmanlığı Örgütü’nün (ICCO ) Türkiye temsilcisidir. Amacı, İletişim Danışmanlığı sektörünün itibarını korumak, sürdürülebilir ve verimli gelişimini sağlamak, üye şirketlerin rekabet ortamını zedelemeden ortak hareket etmelerini ve meslek ahlakı ilkelerine uyarak örnek olmalarını sağlamaktır. İDA, uluslararası hizmet standartlarının Türkiye’de  uygulanması ve iletişimdeki gelişmelerin takibi ile üye şirketlerin, müşterilerine katma değer yaratmalarına destek olur.

Dünya bugünlerde küresel tehditlerle uğraşıyor. Küresel ısınma gerçeği, üzerinde barındığımız yer kürenin toptan geleceğini tehlikeye sokuyor. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin katlanarak artması, ülkeleri ve rejimleri tehlikeye sokuyor. Dünyanın pek çok yerinde sıcak savaş sürerken, uzmanlar yakında petrol savaşlarının yerini su savaşlarının alacağı konusunda uyarıyorlar. Avrupa, Brexit şokunu atlatmaya çalışırken; ABD, Donald Trump’ın başkanlığının şaşkınlığı içinde. Türkiye ise Temmuz ayında kanlı bir darbe girişimi ile karşılaştı. Bu girişim Türk halkının Demokrasiye sahip çıkması ile atlatıldı. Ancak ülkemiz yaralarını sarıp yeniden ayağa kalkıyor. PR disiplini böyle bir dünyada her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. İDA, ülkenin ve dünyanın geleceği için üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacaktır.

Dünyanın 18. Büyük ekonomisine sahip olan Türkiye, 80 milyonluk nüfusunun yarısı 30 yaşın altında olan dinamik bir ülkedir. İDA’nın iletişim ortağı olduğu kurum ve markaların toplamı, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal  gelişimine yaptığı etkininin büyüklüğünü göstermektedir. Bu güçlü ülkenin pazarlama iletişiminde tüm paydaşlarımız için vazgeçilmez bir ortak ve güç odağı olmaya devam edeceğiz.

İDA, giderek köklü gelenekler oluşturan ve üye şirketler arasındaki dayanışmanın arttığı, başarılı bir yolda yürüyor. Bunu 7. Dönemin Yönetim Kurulu yapısında görmek mümkündür. Bir önceki yönetimde görev alan; Emine Çubukçu, Özge Uzun ve Esra Şengülen yeni yönetim kurulunda da görev yapmaktadırlar. Mustafa Kaya, yeni üye olarak sorumluluk alırken, eski başkanımız Işıl Arıdağ tüm süreçlerde yanımıza olacağını belirtmiştir.  Bütün eski başkanlar, Danışma Kurulu adı altında İDA’ya desteklerini sürdürmektedirler. 6. Dönem Yönetimi, olağanüstü emek harcadıkları çalışmalarla sektörümüzü ileri taşıyan projeler hayata geçirdi. Onların başlattığı projeleri devam ettirirken, yepyeni projeler için planlarımızı hayata geçiriyoruz. Bu yeniliklerden ilkinin müjdesini buradan vereyim; İDA, 2017 yılında iletişim sektöründe yeni bir ödül programını hayata geçirerek, PRİDA ÖDÜLLERİ adı altında sektöre ve ülkeye değer katan projeleri ödüllendirecek.

Böyle bir yapının ortaya çıkardığı güç, ortak akıl ve uyumlu işbirliği içinde İDA’nın yeni dönem hedeflerine ulaşacağımıza inanıyorum.

Ergun Gümrah
İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı