Kreatif ajans nedir?

Reklamcılık mesleği diğer iletişim disiplinlerinden ayrışmak için bir süredir yeni bir adlandırmaya sarıldı: “Kreatif Ajans”. Artık her iş kolunun vizyoner ve yaratıcı olmasının gerektiği günümüzde “yaratıcılık” alanının “tek hakimi” olarak sergilenen bu duruş ne kadar doğru, inandırıcı ve yerinde?

Türkiye serbest piyasa ekonomisine ani ve hazırlıksız yakalandı. Çok değil 30 küsur yıl önce finansal sermaye edinip fabrika kurmak, varlıklı olmak ve kalmak için yeterliydi. Ülkemizde pazarlama ve markalaşmanın kavranıp özümsenmesinin zaman alması bu nedenle kaçınılmaz. Pazarlama, itibar ve markalaşmaya yaşam veren iletişim disiplinlerinin başlıcalarının (reklam, PR) hizmet tanımları da aynı karmaşadan pay almış durumdaydı. Geleneksel yöntemlerin hakim olduğu bu yakın geçmişte,  “Reklamcılık” mesleğinin hizmet alanını tanımlamak da kolaydı: Gazetede ilan, radyoda spot, TV’de reklam filmi, outdoor ve basılı materyal üretenler “Reklamcı”; medya için haber içeriği üreten ve etkinlik organizasyonu yapanlar da PR’ cıydı! Bu algının evrensel boyuttaki doğruluğu tartışma götürse de, her iki disiplin kendi kulvarında ve biri diğerinden habersiz aynı marka/kurum için farklı yollarda ilerleyebiliyordu.

Günümüzde artık bir markanın/kurumun “Reklam”, “PR” ve “Etkinlik” vb. adlar altında, birbirinden kopuk ve ilintisiz mesajlarla sahne almasının verimsizliği açığa çıktı. Dijital mecranın yayılması da, açığa çıkan bu gerçeği pekiştirdi. Bu kez Dijital Reklam, Dijital PR vb. gibi kavramlar ve meslekler (!) türedi. Geleneksel mecranın rolü nerede bitiyor, dijital mecranın nerede başlıyor, ayırabilen var mı? İkisi arasında geçirgenliğe olanak sağlayamayan bir iletişim çalışması,  en iyi ihtimalle eksik ve yetersiz olmaz mı? Örneğin bir viral çalışma reklam mıdır, yoksa PR’ mı? Bugün artık tüm iletişim disiplinlerinin ortak stratejiyle hareket etmesi, herkesin stratejiye ve yaratıcı fikre odaklanması bir ayrıcalık değil, zorunluluk. Başlangıçta iletişim disiplini olarak nerdeyse tek araç olan reklamla yetinmesi kaçınılmaz olan kurumların örgütlendiği derneğin adı dahi  sadece “Reklamverenler” Derneği. Bu yeni çağda,  iletişim disiplinlerinin mesleki içerik ve tanım karmaşasına hızla çözüm bulmak temel öncelik olmalı.

 

Figen İsbir
İDA Üyesi

Kaynak: CampaignTR