Seyret, Anla, Eleştirel Düşün!

Hayatımızın hemen her anında öyle ya da böyle medya araçlarının bombardımanına maruz kalıyoruz. Dış dünyayı medya araçlarının bize sundukları ile yorumluyor, fikirlerimizi ona göre şekillendiriyoruz. İletişim sektörünün gelişmesi ile birlikte de karşı karşıya kaldığımız enformasyon, bir yığın hâline dönüşüyor.  Bu büyük yığının altında ezilmemek ve verilen mesajların alt kodlarını sağduyulu bir şekilde yorumlamak, ancak ve ancak bu konuda iyi bir eğitim görmekle mümkün.

Medya Okuryazarlığının Önemi Nedir?

Medya ile ilgili unutmamamız gereken en önemli şey kurgusal olduğudur. Medya, literatürde sıkça rastladığımız ‘gerçekliğin yeniden kurgulanması’ kitle iletişim araçlarının bugün kullandığı en temel yollardan birisidir. ‘Gerçekliğe en yakın anlatım’ formu, haberi oluşturan yardımcı unsurların başında geliyor. Diğer yandan haberlerdeki mesajların alt kodlarının doğru bir şekilde yorumlanması da gerçekliğe ulaşmadaki en önemli yoldur. İletişim ve kitle iletişiminin gelişimine paralel olarak iletişim kanallarının da çeşitliliğinin artması, doğru bilgiye ulaşma sorununu beraberinde getiriyor. İşte bu karmaşık yapı içerisinde bireylerin dünyayı algılaması ve içinde bulunduğu mesaj dünyasını doğru bir şekilde yorumlaması oldukça güçleşmiştir. Medya okuryazarlığı, her tür medyadan gelen sözlü, yazılı,  görsel ve sözsüz mesajların ‘doğru okunması ve anlaşılması‘na yönelik bilgi donanımıdır.

Diğer bir yandan çocukları medya içeriğinin olumsuz etkilerinden korumak için televizyon ve internet kullanım sürelerinde kısıtlamakta bir çözüm olamayacaktır. Bu yüzden haberleşme akışı içerisinde yer alan bizler, mesajları eleştirel bir şekilde yorumlamalı ve yeterli donanıma sahip olmalıyız. Yani seyretmeliyiz, anlamalıyız ve eleştirel düşünmeliyiz.

Devlet Kayıtsız Kalmamalı…

Öncelikle iletişim fakültelerinde eğitim görmüş insanlar dışında bu dersi iyi bir şekilde verebilecek birilerinin olduğunu düşünmüyorum. Medyayı tanıyan, iletişim modelleri üzerinde fikir sahibi olan, medya aracının aslında mesaj olduğunu iyi bilen iletişim fakültesi mezunlarının dışında medya okuryazarlığı dersini verebilecek olan birilerini siz tanıyor musunuz? Bu konuda devlet bir adım atmalı ve kayıtsız kalmamalıdır.

Ufuk Şahin
Genç İDA

Kaynak: Campaign Jr. Ekim sayısı