ICCO, Dijital İletişimde Etik Kılavuzu’nu yayınladı

Uluslararası İletişim Danışmanlığı Birliği (ICCO) Helsinki’de düzenlediği Global PR Zirvesi’nin ardından Avusturya PR Etik Kurulu (PR Ethik Rat) tarafından geliştirilen “Dijital İletişimde Etik Kılavuzu”nu paylaştı. Türkiye’de İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA)’nın üyelerine tavsiye ettiği kılavuz, iletişim profesyonellerine dijital değer zincirine doğru bir şekilde katkıda bulunmaları için rehberlik ediyor.

Uluslararası İletişim Danışmanlığı Birliği (ICCO), Helsinki’de düzenlediği ICCO Global PR Zirvesi’nin ardından, Avusturya PR Etik Kurulu’nun online platformlar ile sosyal medya kanallarında yürütülecek iletişim çalışmalarında izlenmesi için geliştirdiği “Dijital İletişimde Etik Kılavuzu”nu yayınladı. ICCO, kılavuzda yer alan ilkelerin her ülkede yerel farklara göre uyarlanarak iletişim profesyonelleri tarafından takip edilmesini tavsiye etti.

Dijital İletişimde Etik Kılavuzu, şirketler ve ajanslar tarafından yapılan paylaşımların internet kullanıcılarına şeffaf ve tarafsız bir şekilde sunulması ve paylaşılan bilgilerin iletişim etiği bakış açısıyla doğru bir şekilde iletilmesi için öneri olarak tasarlandı. Kılavuzda Online Davranış Kuralları ve Sosyal Medyada İletişim Etiği olarak iki ayrı bölüm bulunuyor.

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) Başkanı Ergun Gümrah, Etik Meselesi’nin İDA’nın öncelikli konuları arasında yer aldığını belirterek şunları söyledi:

“İtibar yönetimine odaklanmış bir sektörün örgütü olan İDA’da etik konuları yakından takip ediyoruz. Türkiye’nin 9 saygın derneği ile birlikte imzaladığımız “İletişim ve Medya İlişkilerinde Mesleki İlkeler” başlıklı metin bu yolda atılmış önemli bir adamdır. Bu anlamda üyesi olduğumuz ICCO (Uluslararası İletişim Danışmanlığı Birliği) tarafından deklare edilen “Dijital İletişimde Etik Kılavuzu” bizim için büyük değer taşıyor. Avusturya PR Etik Kurulu tarafından hazırlanan bu metin İDA üyelerine de tavsiye niteliğinde gönderildi. Bizim Etik Kurulu’muz da bu metin üzerine çalışarak, paydaş kurum ve dernekler tarafından kabul görmesi için gerekli adımları atacaklardır.”

Sosyal medya iletişiminde 8 etik ilke tanımlandı

Online Davranış Kuralları bölümünde iletişimin muhatapları, ücretli içeriklerin etiketlenmesi, yazar bilgisinin şeffaflığı, gazetecilik ilkelerine uyum, adil ve saygılı iletişim biçimi, paylaşımlarda şirket ve ajansların sorumlulukları ve kamusal söylem sorumlulukları konularında yönlendirmeler sıralanıyor. Sosyal Medyada İletişim Etiği başlığı altında ise markaların sosyal medya paylaşımlarında uyulması beklenen 8 temel ilke açıklanıyor.

Kılavuzda, PR Etik Kurulu’nun 2012-2014 yılları arasında online iletişime ilişkin mevcut düzenlemeleri analiz etmesi sonucunda ve sektördeki uzmanların işbirliğiyle, online platformlar ve sosyal medya kanallarındaki iletişim faaliyetleri için çok adımlı bir sürecin parçası olarak 8 temel ilke tanımlandı. Adalet, saygı, sorumluluk, denetleme, netlik, şeffaflık, nezaket ve gizlilikten oluşan temel etik ilkelerin, şirketlere, ajanslara, içerik üreticilerine ve çevrimiçi değer zincirindeki diğer tüm katılımcılara bir oryantasyon olarak sunulması bekleniyor.

İletişim profesyonellerinden temel olarak aşağıdaki ilkelere uymaları bekleniyor:

  1. İletişimin gücünü özenle kullanın. Adaletli olun.
  2. Kullanıcıların kişiliklerine ve görüşlerine saygılı olun.
  3. Paylaşacağınız içerik için iletişimci olarak sorumluluk üstlenin.
  4. Söylemleriniz için net kurallar tanımlayın, paylaşımları denetleyin.
  5. Çalışanları yönlendirecek kuralları ve yönergeleri net bir şekilde tanımlayın.
  6. İletişimcinin rolünü ve motivasyonunu ifşa edin, şeffaf olun.
  7. Doğru iletişim tonunu kullanın, nezaket gösterin.
  8. Kişisellik ve gizlilik kuralları ile ilgili dikkatli olun.

Kılavuzda ayrıca etik konusunda şirketlerde bulunması önerilen iletişim mekanizmaları da yer alıyor. Bu öneriler, şirket içi söylemler, eğitimler, açık oturumlar, ikilemlerin yönetimi, alanlara özgü yönergeler, şirketlerin iletişim araçları, etik kurul ve etik komiteler, etik konulardan sorumlu kişiler, etik danışma hattı, personel yönetiminde etik kriterler, iç etik denetimi ve paydaş etkileşimi başlıkları altında açıklanıyor.

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği  – İDA Hakkında:

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği – İDA, üyesi şirketlerin, içinde bulunduğu halkla ilişkiler sektörünü geliştirmek, genişletmek ve itibarını artırmak, sektörde haksız rekabete, kayıt dışı faaliyete ve etik dışı davranışlara karşı bilinç yaratmak, sektörden hizmet alan kuruluşların, sektör hakkında doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak, üyelerinin, mesleğin ve piyasanın sorunları karşısında dayanışmalarını ve rekabet ortamını zedelemeden ortak hareket etmelerini, uluslararası hizmet standartlarına ve etik kodlara uyarak örnek olmalarını, mesleki performanslarını ve yönetim becerilerini artırarak hizmet kalitelerini yükseltmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. İletişim danışmanlığı sektörünün Türkiye’deki kurumsal temsilciliğini yapan ve sadece şirketlerin üye olduğu İDA, aynı zamanda Uluslararası İletişim Danışmanlığı Örgütü-ICCO’nun Türkiye kanadını oluşturmakta ve temsil etmektedir.

Bilgi için: Pelin Çoban Polat / 0530 962 12 08 / pelinp@ida.org.tr

Etik Klavuzunun Türkçe Metni için buraya tıklayınız.

Etik Klavuzunun İngilizce Metni için buraya tıklayınız.