Sektörümüze sahip çıkalım…

İletişim sektörü günümüzün ve geleceğin en temel yapı taşlarından biri. Bu doğrultuda sektörümüzün gelişimi için kendi alanlarında çalışan birçok meslek örgütü mevcut ve sektörleri için değerli çalışmalar yürütüyor.

TÜHİD – Türkiye Halkla İlişkiler Derneği; 1972 yılından bu tarafa Türkiye’deki iletişim profesyonelleri, akademisyenleri, gençleri bir araya toplayan Türkiye geneline sahip bir meslek örgütü. UN Global Compact’ın imzacısı olan TÜHİD, TOBB – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TÜRKONFED – Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, SEDEFED – Sektörel Dernekler Federasyonu, Kalder-Türkiye Kalite Derneği ve Global Alliance gibi önemli kuruluşlarla çalışmalar yürütüyor.

İDA ise 2004 yılından itibaren Uluslararası İletişim Danışmanlığı Birliği – ICCO’nun Türkiye temsilcisi olarak sektörde haksız rekabete, kayıt dışı faaliyete ve etik dışı davranışlara karşı bilinç yaratmak;   sektör hakkında doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak;  üyelerinin ortak hareket etmelerini, etik kodlara uyarak örnek olmalarını, mesleki performanslarını artırarak hizmet kalitelerini yükseltmelerini sağlamak için çalışıyor.

Sektör derneklerimiz işbirliği içinde sektörün itibarına, standartların yükseltilmesine, akademik dünyada yerini bulmasına, genç iletişimcilerin mesleğinin farkında olmasına ve sektörüne sahip çıkmaya yönelik ortak çalışmalar yürütüyor. Bunlardan sadece biri; İletişim ve Medya İlişkileri Yönetiminde Mesleki İlkeler… TÜSİAD – Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, TOBB gibi önemli kurumların da imzacıları arasında olduğu 2016 yılında 8 sektör derneği ile imzalanan bu çalışma kamuoyunun doğru bilgi ve habere ulaşmasında kendi sorumluluklarını azami ölçüde yerine getirmek, sağlıklı bir iş modeli oluşturmak amacıyla yola çıktı. Hem iletişim hem medya sektörünün gelecek nesillerine bu ilkeleri yaymak hepimizin görevi.

Biz gerek iletişim profesyonelleri gerek genç iletişimciler olarak sektörü için çalışan derneklerimize üye olmalı ve çalışmalarına ortak olmalıyız.

Ne mutlu ki; biz sektörümüz için yapılan çalışmaların bir parçası ve öncüleri olarak içinde yer alıyoruz. Siz iletişim profesyonelleri ve gençleri de bu ailenin bir parçası olmaya davet ediyoruz…

 

Gonca Karakaş

İDA Üyesi

*Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye Haziran 2018 sayısında yayımlandı.