>

ICCO Global Zirvesi 2017’de etik davranışlar konusunda Helsinki Deklarasyonu ilan edildi

Uluslararası İletişim Danışmanlığı Birliği (ICCO), Helsinki’deki ICCO Global Zirvesi’nde, PR sektörüne 10 etik davranış ilkesini benimsemesi için çağrıda bulundu.

Helsinki Deklarasyonu adlı ilkeler bugün küresel PR endüstrisini etik davranışlar konusunda tek bir bayrak altında birleştirmeyi amaçlıyor. İlkeler halkla ilişkilerin dünyadaki artan etkisini ve etik olmayan davranışlarla ilişkili tehlikeleri hesaba katıyor.

Helsinki Deklarasyonu, etik çalışma ve kamu yararına olan PR çalışmalarının önemini vurguluyor. Deklarasyon doğru ve saygılı bir gizlilik olup suç oluşturmaz ve endüstrinin itibarını desteklemektedir. Aynı zamanda yapay ve sahte haberlere ilişkin tehlikelere ve sosyal medyanın kötüye kullanılma olasılığına odaklanıyor.

Helsinki Deklarasyonu, 2003 yılında kabul edilen ve orijinal olarak ICCO tarafından 1986’da hazırlanan Roma tüzüğünün yerine geçen Stockholm Bildirgesi’nde özetlenen çerçeve üzerine kurulmuştur. Stockholm Bildirgesi, sektörümüzü tanımlamayı amaçlayan bir profesyonel standartlar kodu ortaya koymaktadır.

ICCO Global Zirvesinde konuşan ICCO Genel Sekreteri Francis Ingham,  Helsinki Deklarasyonu’nu desteklemek için ICCO’ya üye olan, olmayan ve diğer PR topluluklarına hitaben şöyle söyledi: “Birliğimin inancı, PR endüstrisinin temelde çok ahlaki bir meslek olmasıdır. Ancak bu çağda şeffaflığın artmasıyla birlikte giderek daha fazla inceleneceğiz ve yalnızca sözlerimizden ziyade davranışlarımıza bakacağız. Helsinki Deklarasyonu, bu artan inceleme seviyelerine hazırlanırken bizim için önemli bir adım olmuştur. Deklarasyon basit, takip etmesi kolay bir etik uygulama bildirisidir ve Paris, Londra, New York ya da dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi Singapur’da da geçerlidir. Bunlar ICCO’nun standartlarıdır – kendimizi ve üyelerimizi bu ilkeler ışığında değerlendiriyoruz. ”

Helsinki Deklarasyonu

Halkla ilişkilerin artan etkisini ve önemini göz önünde bulunduran ICCO üyeleri, her zaman aşağıdaki 10 ilkeye uymayı taahhüt eder:

  1. Etik ve yasalar uyarınca çalışmak;
  2. Halkla ilişkiler ve iletişim uygulamalarında en yüksek mesleki standartları gözetmek;
  3. Çalışanlara, meslektaşlarına, müşterilerine, medyaya, hükümete ve halka dürüst ve şeffaf davranarak gerçeğe saygı duymak;
  4. Gizli bilgileri koruyarak müşterilerin, kuruluşların ve kişilerin gizlilik haklarını korumak;
  5. Endüstrinin itibarını korumakla yükümlü olduklarına dikkat etmek;
  6. Sponsorların ilgi ve çıkarları doğrultusunda öneride bulunmamak, yapay ve yanıltıcı uygulamaları asla gerçekleştirmemek.
  7. Sosyal medyanın gücünün farkında olmak ve onu sorumlu bir şekilde kullanmak;
  8. Sahte haberlerin yaratılmasına ya da bilerek dolaşıma katılmasına asla mahal vermemek,
  9. Derneklerinin Davranış Kurallarına uymak için, diğer ülkelerin Davranış Kodlarına dikkat etmek ve her zaman profesyonelce saygı göstermek
  10. Mesleki görevlerin cinsiyete, etnik köken, ırk, din, engellilik veya herhangi bir ayrımcılık biçimine başvurmaksızın yapılmasına özen göstermek.

ICCO üyelerini ve kuruluşlarını, üyesi olmayan üyeleri ve diğer profesyonel halkla ilişkiler topluluklarını bu ilkelere desteğe davet ediyoruz.

https://iccopr.com/icco-announces-helsinki-declaration-ethical-behaviour-icco-global-summit-2017/