>

Üye Görüşleri

Sürdürülebilirlik Bir Pazarlama Yatırımı Mıdır?!

Sürdürülebilirlik, varlık ve yokluk duygularını şiddetle hissetmemize neden olan son yılların en önemli kavramı.  Özellikle kurumların gündemine yerleşen bu kavram, neredeyse artık bir zorunluluk. Ancak pazarlama dünyası, bu çabanın içinin boşaltılması ve sadece bir iletişim stratejisi olarak kullanılması problemi ile karşı karşıya… Daha önce sosyal sorumluluk kavramının yaşadığı süreç başa sarmış gibi görünüyor. 90’lı ve 2000’li

Krizi Yaşadık, Peki ya Sonra?

İletişimi yönetmek, daha doğru bir ifade ile şirketler, kurumlar, firmalar, STK’lar adına iletişimi yönetmeye istekli olmak mesleğimizin de temelini oluşturuyor. Bir çırpıda söylenen ‘iletişim’ kavramının içine girdiğinizde dev bir okyanus olduğunu görüyoruz. Kurumsal iletişim kavramının içinde; önce kurumu anlamak, sonra hedef gurupları belirlemek, iletişim kanallarını tespit etmek, iç ve dış iletişimi belirlemek, hedef gruplara en

Küresel Ekonomik Krizin İletişim Stratejileri Üzerindeki Etkisi

Pandeminin etkilerini silme sürecindeki küresel piyasalar kısa süre önce Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yeni bir dönemece girdi. Dünya gündeminin ilk sırasına oturan savaş, küresel bir ekonomik krizin de kapılarını aralamış oldu. Üretici fiyatlarındaki artış, tüketici enflasyonunu yüksek seviyelere çıkarırken, gelişmelerin enerji piyasasına yansıması ise doğal gaz ve petrol fiyatlarında artışa neden oldu. ABD’de enflasyon yüzde 9’u

Değişim Zamanı

  Son birkaç senedir dünya, modern çağda hiç yaşanmamış hızlı bir değişim ve karmaşa rüzgarına yakalanmış durumda. İklim değişikliğinin etkisiyle yaşadığımız doğal afetler, COVID-19 pandemisi, Ukrayna-Rusya savaşı ve yaşanan enerji krizi, pandemi sonrası yaşanan ve gelişmiş ülkeleri bile etkileyen enflasyon ve artan gıda arzı sıkıntısı gibi sorunlarla aynı anda uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bu kaotik ortamda

Benim Yalanım Daha Beyaz!

Gözümüzün önünde fiziki, politik ve dijital bir savaş tüm acımasızlığıyla devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı. İddia odur ki; Rusya Ukrayna’yı işgal etmeden aylar önce, çoğu Kremlin’in dezenformasyon aygıtı tarafından desteklenen Ukrayna ve müttefikleri hakkındaki yanlış anlatıları çevrimiçi olarak çoğaltmış. Rusça konuşan Ukraynalılara soykırım uygulandığından Nazi ideolojisinin Ukrayna siyasetini yönlendirdiğine pek çok iddia, işgali haklı çıkarmak üzere

Manasız İletişim Olmaz

Bilgisayarların gelişmesi 1950’ler. İlk ağ 1960’larda ARPANET… İlk ticari internet servis sağlayıcıları 1980’lerin sonu. Facebook 2004… İlk Youtube kanalı Jawed 2005… İlk influencer platformu Payperpost 2006… Whatsapp 2009… Ülkemizde bilişim hukuku ile ilgili ilk düzenleme 2007… Dijital Göçebelik, Yapay Zekâ, Kuantum Bilgisayarlar, Blok Zincir, Giyilebilir Teknolojiler, Davranışların İnterneti (IoB), Siber Güvenlik, İnsan Geliştirme, Dağıtılmış Bulut,

Sektör Türkiye’de Gücünü Çok Çeşitlilikten Alıyor

2022, içinde 2021’i barındırırken kendi etki ve zorluklarını (challange) da beraberinde getirecek. Benden 2021’in bir değerlendirmesi istendiğinde bu yılın sektörümüz açısından korkulduğu kadar karanlık geçmediğini düşündüm. Hatta bu sene jürisinde olduğum iletişim ödüllerine katılan ve ödül kazanan bazı işler beni fazlasıyla sevindirdi. Ancak Türkiye ve dünya olarak sektörümüze baktığımda bu değerlendirmenin tam isabetli olmadığını düşünüyorum.

Sürdürülebilirlik Trendleri Yükseliyor, Umutlar Artıyor

Glasgow’da düzenlenen COP26, sürdürülebilirlik konusunda Kasım ayının en önemli gündem maddesiydi. Türkiye, COP26’nın hemen öncesinde, Paris İklim Anlaşması’nı TBMM’de kabul ederek yürürlüğe soktu. Dünya liderleri, gezegenimizin geleceği için bir araya geldi. Fosil yakıtlar ve kömür, ilk kez COP kararlarına girdi. Tüm ülkelerin imzaladığı Glasgow İklim Paktı, +1,5 derece hedefini canlı tutmak için umut ışığı oldu.

Değeri artan bir şey ucuzlar mı?

Hayatın her katmanında radikal, zaman zaman yıkıcı ve önemli ölçüde kalıcı değişimler yaratan COVID-19 pandemisi, tüm dünyada iletişim disiplinleri arasında kurumsal iletişimin yıldızını parlatıyor. Markalar, 2020 başında küresel hale gelen bu salgının yarattığı ortamda bir krizle değil kaos ile karşı karşıya kaldı. Kriz jenerik olarak öngörülebilen ve önemli ölçüde yönetilebilen bir kavram iken, geçmişten gelen

Devir, Davası Olan Markaların Devri!

Hikâyeler insanoğlunu etkileyen en önemli iletişim yöntemlerinden biri. Etkisi ve toplumda karşılık bulması ise hikâyelerin içeriği ile doğru orantılı… İnsanlar hikâyeleri paylaşmayı sever, anlatır ve hikâyenin içerisinde kendisinden mutlaka bir parça bulur. Kahramanlar da hikâyeleri ile toplumda var olur, peki bu durum markalar için de geçerli mi? Konu marka ve pazarlamaya gelince çok karışık bir