>

Dünya İletişim Danışmanlığı Endüstrisinin En Yeni Verilerini İçeren “ICCO Dünya Raporu” Yayımlandı

Tüm dünyada markalar, iletişim danışmanlığı şirketlerinden en çok kurumsal itibar yönetimi ve kriz yönetimi hizmeti talep ediyor. 2004’te en hızlı gelişen sektör ise sağlık hizmetleri oldu.

ICCO 2004 Dünya Raporu’na göre; iletişim piyasasında güven tekrar geri dönüyor. Kriz yönetimi, iletişim danışmanlığı sektörünün en çok talep gören hizmeti olarak karşımıza çıkıyor ve üç yıl sonra ilk kez sağlık hizmetleri sektörü bilişim sektörünü geride bırakarak en hızlı büyüyen sektör haline geliyor.

ICCO’ya bağlı 20 ülke derneğinin katılımıyla oluşturulan ICCO 2004 Dünya Raporu, yerel derneklere bağlı toplam 558 iletişim danışmanlığı şirketinin yanıtlarıyla oluşturuldu. Arasında ICCO Türkiye temsilcisi İDA’nın da bulunduğu ülke dernekleri verilerinden oluşan ICCO Dünya Raporu, dünya PR ajansları endüstrisinde tek global parametre olarak kabul görüyor.

Birçok ülkede, kurumsal sorumluluk, kriz yönetimi ve kamu ile ilişkiler konularını kapsayan “kurumsal itibar yönetimi” iletişim danışmanlığı şirketlerinin en fazla hizmet verdikleri alan olarak göze çarpmakta; bunun yanında pek çok danışmanlık şirketi de pazarlama alanında daha yoğunluklu olarak hizmet vermeye başladıklarını belirtmektedir. Avrupa Birliği’ne yeni ülkelerin katılma süreçleri ile birlikte; kamu sektöründe gelişme ile ilgili beklentiler artmaktadır.

İletişim sektörünün gelişimini olumsuz yönde etkileyen faktörler arasında ücretlendirmede yaşanan baskılar, ekonomideki düşük gelişim hızı ve uzun karar süreçleri önde gelmektedir.

Üye ülkeler halkla ilişkiler endüstrisinde istihdamın arttığına veya aynı kaldığına yönelik veri iletmiştir. Sadece Avusturya; Yunanistan; İtalya; İsveç ve İsviçre istihdamda azalma olduğunu belirtmiştir. Daha önceki yıllarda olduğu gibi; global olarak nitelikli insan kaynağı arayışı devam etmekte olup, anketi yanıtlayan ülkelerin yarısı hali hazırda yeni eleman alımı yaptıkları veya yapmak istedikleri yönünde bilgi vermişlerdir. Örneğin Hindistan kendi ülkelerinde ciddi boyutta nitelikli insan kaynağı sıkıntısı yaşandığını, Amerika ise orta-kademe insan kaynağını yenilemekte sıkıntı yaşandığını belirtmiştir. En gelişmiş PR pazarlarından birine sahip olan İngiltere’de ise aynı Amerika gibi müşteri hizmet vermekte deneyimli, orta-kademe PR profesyonellerine ihtiyacın sürdüğünü rapor etmiştir.

ICCO Dünya Raporu’nu yorumlayan İDA Yönetim Kurulu Başkanı Meral Saçkan ise; “ICCO Dünya Raporu Türkiye’deki iletişim danışmanlığı sektörünü dünya ile kıyaslayabilmemiz açıdan çok önemli veriler içeriyor. Dünya eğilimine paralel olarak Türkiye’de de kurumsal itibar ve kriz yönetimi hizmetleri müşterilerimiz tarafından ağırlıklı olarak talep edilen hizmetler. Bunun yanında; pazarlama iletişimi, medya ilişkileri ve finansal iletişim de son yıllarda artarak talep gören hizmetler arasında. ICCO Dünya Raporu’nun yansıttığı gibi sağlık en fazla iletişim hizmeti alan sektörlerin başında finans, hızlı tüketim ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte geliyor. Ekonomik ve politik istikrar ve Avrupa Birliği süreci sektörü olumlu olarak etkileyen faktörler olarak gözükmekle birlikte, bu alanlarda yaşanabilecek her türlü dalgalanma iletişim sektörünü de birincil derecede olumsuz etkiliyor. İnsan kaynakları konusunda ise; global PR endüstrisiyle aynı sorunları yaşayan Türkiye halkla ilişkiler sektörü, daha fazla nitelikli eleman bulma ve yetiştirme konularında ihtiyaç hissediyor.”

ICCO 2004 Sonbahar Dünya Raporu’na katılan ülkeler : Avusturya; Belçika; Çek Cumhuriyeti; Fransa; Yunanistan; Hindistan; İtalya; İrlanda; Nijerya; Polonya; Portekiz; Rusya; Slovenya; İsveç; İsviçre; Türkiye; İngiltere; Amerika Birleşik Devletleri ve Ortadoğu Bölgesi Derneği’dir. Her ülkenin münferit ülke raporuna ise ICCO web sitesinden erişilebilmektedir : www.iccopr.com