>

Dünya Raporu: Global PR Sektörü 2014 yılında %7 büyüdü.

2015 Dünya PR Raporu’na göre global PR sektörü, dövizin oynaklığının getirdiği yavaşlamanın etkisiyle 2014 de %7 büyüme gösterdi.

The Holmes Report ve ICCO işbirliğiyle hazırlanan rapor, dünyada 400 den fazla PR şirketinin verileri baz alınarak hazırlandı ve gerçeğe en yakın sonuçlar elde edildi.

Araştırma, 250 en büyük PR şirketi cirolarının 2014 yılında  ilk kez $10 milyar bariyerini aştığını gösteriyor.. 2013 de $9.7 milyar iken 2014 de $10.4 milyara ulaştı.. Holmes report, 250 firma ışında kalanlar ve gelir bildirmeyen birçok küçük firma da hesaba katıldığında sektör büyüklüğünün 2014 de $13.5 milyar dolara kadar yükseleceğini belirtiyor. Bu meblağın 2013 de  $12,5 milyar olduğu tahmin ediliyor.

En Büyük 250 Şirketin Büyüme Oranı

2013 yılındaki %11 büyümenin ardından 2014 deki %7 lik büyüme yavaş addedilebilir. Ancak, bu azalışın başlıca nedeni bazı kurların oynaklığı ile açıklanabilir, zira Global 250 listesi  amerikan doları olarak hesaplanıyor.

Bu nedenle bu düşüşten amerikan firmaları etkilenmezken ve iyi bir büyüme oranını korurken  raporlarını ingiliz sterlini veya euro ile hazırlayan firmalarda bu oranlar düşük görünüyor. Bu nedenle, bu firmaların gerçek büyümelerini yansıtmak için bu yıl sabit kur (constant currency) uygulamasını da ekledik. Böylece 2014 yılında verilerini ingiliz sterlini ile hazırlayan firmaların sabit kurla hesaplanan büyüme oranları %5,5, euro ile hazırlayan firmaların da yaklaşık %6.5 oranında olduğu görülüyor.

Öte yandan verilerini USD ile hazırlayan firmaların büyüme oranları %7,4 iken global pazarın yaklaşık %50 sini oluşturan amerikan firmalarında bu oran  %7,8 olarak gözleniyor.

Holmes Report CEO’su  Paul Holmes, “2014, döviz kurlarının bazı rakamları mahvettiği bir yıl oldu. Bİzim listelerin dolar olarak hazırlanması nedeniyle raporlarını euro veya pound olarak hazırlayanlar -performansları sabit kurla hesaplandığında iyi olsa bile- büyük yara aldılar”.

“Sektörün büyümesinin, yüksek tek haneli rakamlarla olması cesaret verici, halkla ilişkilerin genel ekonomiden daha hızlı büyüdüğüne işaret ediyor. Bu sağlıklı gelişmeye ragmen PR daha iyisini yapabilir ve belki de yapmalı. Özellikle PR ın çok iyi yaptığı bağlantı ve ilişki oluşturma konuları, başarılı pazarlama için her zamankinden daha kritik bir konu ve PR daha fazlasını yapıyor:   Daha fazla sosyal medya, daha fazla içerik oluşturma daha fazla data ve çözümleme…Sonuç olarak sektörün daha fazla büyümsi gerektiğini görüyoruz” dedi.

Bağımsızlar Halka Açık Şirketlere karşı

2008 yılı başındaki ekonomik krizin etkilerinin hala sürdüğü ortamda bağımsız PR firmaları halka açık olan rakiplerinden çok daha iyi performans gösterdiler. Halka açık şirketler %3,5 büyürken ($ 5,7 milyar) bağımsız firmalar %8.7 ( $4.7milyar) büyüme kaydettiler. Büyük holding grupların PR operasyonları durgundu; geçen yıl tüm pazarın %45 ini oluştururken bu yıl bu oran %42 olarak gerçekleşti.

ICCO CEO’su Francis Ingham, ‘Bağımsız firmaların büyümesi çok etkileyici ve bu olgu, ‘onların  değerinin ilerde halka açık firmaların değerinin üzerine çıkacağına mı şahit olacağız’ sorusunu akla getiriyor. Geçen yıl pazarın %45 ini oluşturan halka açık şirketlerin bu yıl %42 ye düşmesi şaşırtıcı… Bu durum, ‘halka açık şirketlerin de bağımsız şirketler gibi son yıllarda önem kazanan  geleneksel olmayan hizmetlere rahatça yatırım yapmış olmaları nedeniyle kar marjlarının düştüğü’ şeklinde değerlendirilebilir’ diyor.

Holmes ise büyük holding şirketlerin büyümesini ”hastalıklı” olarak niteliyor.“Döviz kurları burada da önemli rol oynamakla birlikte-Avrupada güçlü operasyonları olsa da ABD deki büyük hacimli islere oranla zayıf kalıyor- satınalmalar gözönüne alınsa dahi halka açık şirketlerin, özellikle orta ölçekli dinamik bağımsız şirketler karşısında pazar payı kaybettiği açıkça görülüyor.

Holding Grouplar / Uluslararası Ağlar 

Omnicom’un  PR operasyonları 2014 yılında  1.4milyar dolarlık PR geliriyle bu yıl ilk kez  WPP nin $1.39 milyar dolarlık gelirini hafifçe aştı. Bu performans, dövizin oynaklığı yanında WPP nin uluslararası operasyonlarının sterline dönüştürülmesinin etkisiyle de açıklanabilir. Öte yandan önemli holding grupların PR operasyonları listesinde bu yıl ilk kez dünyanın en büyük PR ajansı Edelman ve kardeş şirketi Zeno nun başarılı operasyonları nedeniyle  DJE Holdings de yer aldı.

Kişi Başına Düşen Gelir

Bu yılki raporda ayrıca, firmaların danışmanlık geliri ve çalışan sayısı verilerine bakıldığında  kişi başına düşen gelirlerde de geçen yıla oranla bir artış gözleniyor. Geçen yıl $155,000 olan meblağın bu yıl en yüksek düzeye, yaklaşık $158,000 na ulaştığı görülüyor.  Holmes report, bu araştırmasını baz alarak global PR sektörünün geçen yıl 80.000 kişi olan istihdam rakamının bu yıl 85.000 ‘i aşacağını tahmin ediyor.