>

Global Women in PR 2016 Araştırması Sonuçları

ICCO sektör grubu GWPR (Global Women in Public Relations) tarafından 2016 yılında  yapılan ilk Uluslararası Cinsiyet Kazanç Farkı ve İş Hayatı Dengesi Anketi, PR sektöründe 12,600 £’luk küresel cinsiyet ücret farkı olduğunu ortaya koymuştur.

Buna ek olarak, anket, erkeklerin (% 36) ajans yönetimine ulaşma oranının kadınlardan (% 16) iki kat fazla olduğunu ortaya koyuyor. Kadınların bir tanıtım veya ödeme talep etme konusunda gerçek güven sorunlarına sahip olduklarını ve çocuk bakımı ile çalışma taahhütlerini dengelemek konusunun her iki ebeveyni (% 73), özellikle de kadınlarda (% 78) zorladığını ortaya koydu.

ICCO Genel Sekreteri Francis Ingham araştırmayla ilgili şu yorumu yaptı: “Halkla ilişkilerde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgili genel bir sorun var ve GWPR bu konuyu ele almak istiyor. Bu araştırma ilgili soruna ışık tutarak birlikte harekete geçmemizi sağlayacak.”