>

Genç İDA hakkında:

Türkiye’de hakla ilişkiler mesleğinin algısını ve sektörün gücünü artırma yolundaki çalışmalarını hızlandıran İDA, Genç İDA Platformu’nu başlatarak İDA üyesi şirketlerin genç çalışanlarının da desteğini almayı ve onların parlak ve yaratıcı fikirlerinden yararlanmayı amaçlıyor.