>

ICCO Dünya Raporu 2012

 Küresel PR Tempoyu Arttırdı

2010 yılındaki büyümeyi yeniden yakalamasının ardından, PR danışmanlık 2011 yılında da, büyüme bakımından dünya ekonomisini geride bırakarak ve süreçteki pazarlama ve iletişim harcamasından pay alarak istikrarlı bir şekilde ilerleyişini sürdürdü.

I. Evrim geçiren bir dünya

Tüm göstergelere göre, 2008 yılında meydana gelen krizler ve çöküşlerin ardından küresel ekonomide bir düşüp yükselme meydana geldiğini gördük. 2010 ve yine 2011 yıllarındaki iş dünyası performansı, beklenen  finanssal pazarlar ve dijital tüketimdeki hızlı büyümeden daha dirençli bir şekilde korundu. Israrlı Euro Bölgesi krizine, ABD ekonomisine yönelik bazı bütçe problemleri ve Japonya’daki 2011 yılında meydana gelen nükleer felakete rağmen,  dünya ekonomisi tahmini olarak %3.8 büyüme gösterdi – bu da, 2008’e kadar olan on yıllık dönemin ortalama büyümesine yakın bir orandır[1].

Peki bunun iletişim ve daha özelde de halkla ilişkiler açısından anlamı nedir?

2011 yılında, pazarlama iletişimleri holding şirketleri yılın rekorunu kırdılar. “Büyük dörtlü” grubun dünya çapındaki gelirleri tamamen artış gösterdi ve %6 düzeyinden  yaklaşık %11 düzeyine çıktı. Herkesin güçlü bir şekilde kazanç  sağladığı gerçeği de iletişim harcamalarının genel olarak artış gösterdiğini ortaya koymaktadır.

WPP 2011 Yıllık Raporunda bu konuyu ele alan, Sir Martin Sorrell dirayetli bir şekilde merkezi faktörlerin bir taslağını küresel ve sosyo ekonomik bir ortamda çizmektedir ve iletişim hizmetlerine müşteri organizasyonları tarafından uzun vadede harcama yapılacağını öngörmektedir.

 

DÜNYA PR RAPORU 2012

Halkla İlişkiler sektörü 2011 yılında küresel ekonomide üstün performans gösterdi & iletişim harcamalarından pay elde etti

Olumlu eğilim 2012 yılında da devam ediyor

Barselona, 10 Temmuz 2012 – Küresel halkla ilişkiler sektörü, 2011 yılında 2010 yılındaki iyileşmenin de üzerine çıkarak önemli bir gelişme gösterdi. 2012 ICCO Dünya Raporu  kapsamında 23 ülkede yapılan araştırmalar[1] sonucu elde edilen büyüme oranları, ekonomide genel manada üstün performans gösterildiğini kanıtlıyor. İletişim Danışmanlığı 2011 yılında, reklamcılık ve diğer alanlara kıyasla pazarlama iletişimi harcamalarından daha fazla pay elde etmiştir.

Brezilya, Rusya, Hindistan ve Avustralya’nın danışmanlık gelirlerini yaklaşık %20 oranında artırdığı görüldü. Bununla beraber; İskandinav ülkeleri, diğer Kuzey Avrupa ülkeleri, Türkiye ve Birleşik Devletler ancak %10’u bulan bir oranda artış kaydetmiştir. Buna karşın, Güney Avrupa ülkeleri bu olumlu eğilime zıt bir istatistiğe sahiptir. Devam eden kamu borcu krizinin en ağır şekilde hissedildiği Slovenya, İspanya ve Portekiz’de %20’lik bir düşüş gözlemlenmiştir.

2012 yılı gelir artışı beklentisi 2011 yılı ile benzerlik göstermektedir. BRIC ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin), Avustralya, Kuzey Avrupa ülkeleri, Birleşik Devletler ve Birleşik Krallık hakkında olumlu tahminler yapılmaktadır. Güney Avrupa ülkelerindeki danışmanlıklar, yüksek işsizlik oranlarına ve hem özel hem de kamu sektörü harcamalarındaki geniş çaplı küçülmelere karşı mücadele etmeye devam edecekler.

Müşteri Tarafından Yönlendirilen Sektörler

2011 yılındaki büyümede, tüketici/marka pazarlama hizmetleri (özellikle Birleşik Devletler ve Birleşik Krallıkta), kurumsal çalışma ve kamu işlerinin yanı sıra kriz iletişimi taleplerinin etkisi söz konusudur. Tüm bu taleplerin oluşmasında her geçen gün büyüyen dijital ve sosyal medyanın etkisi net bir şekilde görülmektedir.

İletişim danışmanlığı almak isteyen markalar bu sene büyük ihtimalle Enerji, Bankacılık & Finans ve Sağlık Hizmetleri gibi sektörlerden gelecektir. Halkla ilişkiler faaliyetlerine bütçe ayıran kamu sektörü, bazı ülkelerde gelişirken özellikle de tasarruf tedbirlerinin yürürlükte olduğu ülkelerde düşüşlere neden olacaktır. Tüketim ürünleri şirketlerinin de gelişen pazarlar da dâhil olmak üzere ABD ve Birleşik Krallık’ta 2012 boyunca halkla ilişkiler harcamalarını arttırmaları bekleniyor. Bununla birlikte İtalya ve Fransa gibi zayıf tüketici güvenine sahip ülkelerde ise yapacakları iletişim harcamalarında azaltma yapacakları beklenmektedir.

Hizmet Alanları

Talep,  Dijital/ Sosyal Medya, Kamu İşleri, Kriz & Sorun Yönetimi hizmetlerinde uluslararası anlamda artarken Etkinlik Yönetimi hizmetleri için büyük bir olasılıkla azalmaktadır.

Mesleğin Karşılaşacağı Engeller

Araştırma yapılan ülkelere göre halkla ilişkiler sektörünün gelecekte karşılaşacağı ilk beş engel (üçüncüsü için bir eşitlik durumu söz konusudur) önem sırasına göre şöyle sıralanmaktadır:

  1. Personel Seçimi
  2. Fiyatlandırma
  3. Müşteri Bütçeleri
  4. Kârlılık
  5. Ölçüm

[1] Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Almanya, Hindistan, İrlanda, İtalya, Norveç, Portekiz, Rusya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler

 


[1] IMF Dünyaya Ekonomik Bakış Rakamlarına göre

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir