>

İletişim Sektörü Araştırması Raporu 2007

2007 yılında Michael Goodman’ın önderliğinde bir workshop yapılarak “katılan iletişim yöneticilerinin ve iletişim danışmanlarının sektöre ilişkin değerlendirmeleri” alınmıştır. Ortaya çıkan değerlendirme bir rapor olarak paylaşılmıştır.