>

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği – İDA

 

İletişim Danışmanlığı sektöründeki önde gelen iletişim danışmanlığı şirketlerini çatısı altında buluşturan ve onları temsil eden İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği – İDA, Uluslararası İletişim Danışmanlığı Birliği – ICCO’nun Türkiye temsilcisidir.

İDA, ülkemizde halkla ilişkiler sektörünü geliştirmek, genişletmek ve hizmet standartlarını yükseltmek amacıyla bir araya gelen 16 iletişim danışmanlığı ve operasyonel halkla ilişkiler şirketi tarafından kurulmuştur.

İDA’nın amacı, halkla ilişkiler sektörünü geliştirmenin yanı sıra sektörde haksız rekabete, kayıt dışı faaliyete ve etik dışı davranışlara karşı bilinç yaratmak; sektör hakkında doğru bilgilere ulaşılmasını sağlamak;  üyelerinin mesleğin ve piyasanın sorunları karşısında dayanışmalarını ve rekabet ortamını zedelemeden ortak hareket etmelerini, uluslararası hizmet standartlarına ve etik kodlara uyarak örnek olmalarını, mesleki performanslarını ve yönetim becerilerini zamanın gerektirdiği şekilde geliştirerek hizmet kalitelerini yükseltmelerini sağlamaktır.

İDA üyeleri finansal büyüklükleri ve itibarlarıyla Türkiye’deki iletişim danışmanlığı ve halkla ilişkiler sektöründe üst sıralarda yer alan şirketler olup bu bakımdan sektörün büyük kısmını temsil etmektedir.  Sektör, toplam ekonomik değeri ve yarattığı istihdamın yanı sıra, iletişim ortağı olduğu kurum ve markalarla birlikte Türkiye ekonomisi ve sosyal gelişimi adına ürettiği gerçek değer ile Türkiye’nin kalkınmasında önemli rol üstlenmektedir.

İDA üyesi şirketler Türkiye’nin önde gelen markalarına kurumsal iletişim, kurumsal sorumluluk, itibar yönetimi, marka iletişimi, kriz iletişimi, iç iletişim, kamu ilişkileri, medya ilişkileri, konu yönetimi, gündem yönetimi, dijital ve sosyal medya yönetimi temel disiplinleri kapsamında hizmet vermekte; uluslararası şirketlerin Türkiye’deki iletişim yönetimini de üstlenmektedir. Hizmet verdikleri markalar perakendeden otomotive, lojistik ve ulaşımdan, gıdaya, sağlığa ve tekstile, teknolojiden, turizm ve eğlenceye daha pek çok sektörde faaliyet göstermektedir.

İDA’da üyeleri, ilk üyelikte ve daha sonrasında düzenli olarak Danışmanlık Yönetimi Standardı – Consultancy Management System (CMS) denetiminden geçerek uluslararası standartlarda hizmet verdiğini belgelemeyi taahhüt etmektedir. CMS, dünya genelinde mükemmeliyet ve profesyonellik konusunda kabul edilmiş bir ölçüdür. İletişim danışmanlığı şirketlerinin verimliliğini ve kârlılığını arttırırken hem müşterilere hem de çalışanlara, denetlenen şirketlerin düzgün yönetildiğinin ve sorumlu bir iş yapış tarzına sahip olduğunun güvencesini vermektedir.  CMS sekiz önemli alanı kapsamaktadır: Liderlik ve İletişim, İş Planlama, İş Süreçlerinin İyileştirilmesi, Mali Sistemler, Kampanya Yönetimi, Müşteri Memnuniyeti, İş Geliştirme ve İnsan Kaynakları Yönetim.

İDA, sektörde meslek ahlakı ilkelerinin egemen olmasını en önemli hedefleri arasında görmektedir ve bu yüzden üyeliğe kabul şartı olarak Meslek Ahlakı İlkeleri belgesinin imzalanmasını ve tüm üye şirketlerinde bu ilkelerin gözetilmesini beklemektedir. Aynı bakış açısıyla sektördeki tüm tarafların uymayı taahhüt ettiği İletişim ve Medya İlişkileri Yönetiminde Mesleki İlkeler’in hazırlanmasına ve yaygınlaştırılmasına öncülük etmektedir. Ayrıca sektördeki tüm şirketlere ve hizmet verdikleri kuruluşlara tavsiye niteliğinde hazırladığı İletişim Danışmanlığı Konkur Süreç Yönetimi ve Dijital İletişimde Etik İlkeler Kılavuzu bulunmaktadır.