İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği – İDA

İletişim Danışmanlığı sektöründeki kurumları temsil eden ve sektörün önde gelen iletişim danışmanlığı şirketlerini çatısı altında buluşturan İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği – İDA, Uluslararası İletişim Danışmanlığı Birliği – ICCO’nun Türkiye temsilcisidir.

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği  – İDA’nın amacı, üyesi şirketlerin, içinde bulunduğu halkla ilişkiler sektörünü geliştirmek, genişletmek ve itibarını artırmak; sektörde haksız rekabete, kayıt dışı faaliyete ve etik dışı davranışlara karşı bilinç yaratmak;  sektörden hizmet alan kuruluşların sektör hakkında doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak;  üyelerinin mesleğin ve piyasanın sorunları karşısında dayanışmalarını ve rekabet ortamını zedelemeden ortak hareket etmelerini, uluslararası hizmet standartlarına ve etik kodlara uyarak örnek olmalarını, mesleki performanslarını ve yönetim becerilerini artırarak hizmet kalitelerini yükseltmelerini sağlamaktır.

Derneğin odak konusu, sürdürülebilir ve verimli büyüyen güçlü bir sektör olmaktır. İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği – İDA üyelerinin 2013 yıl sonu itibarı ile 60 milyon doları aşkın toplam cirosunun, Türkiye’de iletişim danışmanlığı ve halkla ilişkiler sektörünün yarıya yakın bölümünü temsil ettiği tahmin edilmektedir. İDA üye şirketleri, 800 civarı insan kaynağı ile Türkiye’nin önde gelen 500’den fazla kurum ve markasına iletişim danışmanlığı ve operasyonel süreç yönetimi hizmeti vermektedir. Sektörünün ürettiği değer, bu rakamların ötesindedir;  İDA üyelerinin, iletişim ortağı olduğu kurum ve markalarının Türkiye’nin ekonomik ve sosyal  gelişimine etkisinde payı vardır.  Sektör, toplam ekonomik değeri ve yarattığı istihdamın yanı sıra, ürettiği bu gerçek değer ile Türkiye’nin kalkınmasında önemli rol üstlenmektedir.

Sektörün diğer kuruluşlarından farklı olarak sadece tüzel kişilerin üye olabildiği İDA’da üyeler,  her iki yılda bir Danışmanlık Yönetimi Standardı – Consultancy Management System (CMS) denetiminden geçerek uluslararası standartlarda hizmet verdiğini belgelemeyi taahhüt etmekte ve ciddi bir denetimden geçmektedir.  CMS, dünya genelinde mükemmeliyet ve profesyonellik konusunda kabul edilmiş bir ölçüdür. İletişim danışmanlığı şirketlerinin verimliliğini ve kârlılığını arttırırken hem müşterilere hem de çalışanlara, denetlenen şirketlerin düzgün yönetildiğinin ve sorumlu bir iş yapış tarzına sahip olduğunun güvencesini vermektedir.  CMS sekiz önemli alanı kapsamaktadır: Liderlik ve İletişim, İş Planlama, İş Süreçlerinin İyileştirilmesi, Mali Sistemler, Kampanya Yönetimi, Müşteri Memnuniyeti, İş Geliştirme ve İnsan Kaynakları Yönetim. CMS denetiminden başarıyla geçen üye şirketler, sertifikasyon sahibi olmaktadır.

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği – İDA, sektörde meslek ahlakı ilkelerinin egemen olmasını da en önemli hedefleri arasında görmektedir.  İDA, üyeliğe kabul şartı olarak Meslek Ahlakı İlkeleri belgesinin imzalanmasını ve tüm üye şirketlerinde bu ilkelerin gözetilmesini beklemektedir. Dernek bünyesinde, ayrıca,  Etik Kurulu mevcuttur.

2 Aralık 2014 tarihli genel kurulda önemli bir değişikliğe gidilerek, deneyimin paylaşımı ve kıymetli bilginin sürekliliğini sağlamak üzere, İDA’nın kuruluşundan bugüne kadar liderliği üstlenen Başkanlar’dan oluşan Danışma Kurulu hayata geçirilmiştir.

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği – İDA,  bu güçlü yapısı, itibarlı üyeleri ve tüm paydaşları ile birlikte sürdürülebilir ve verimli büyümenin yöntemlerini ortak bir anlayışla belirlemeyi ve hayata geçirmeyi planlamaktadır.

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği – İDA tarihçesi:  Ülkemizde halkla ilişkiler sektörünü geliştirmek, genişletmek ve hizmet standartlarını yükseltmek amacıyla bir araya gelen 16 iletişim danışmanlığı ve operasyonel halkla ilişkiler şirketi tarafından kurulmuştur. İlk genel kurulunu 6 Eylül 2004 tarihinde gerçekleştirerek resmen faaliyete geçen İDA’nın kurucuları  BERSAY İletişim Danışmanlığı, BG İletişim, EFFECT Halkla İlişkiler, EXCEL İletişim Danışmanlığı, GRUP 7 İletişim Danışmanlığı, MPR Pazarlama Halkla İlişkiler, N’PR Halkla İlişkiler, ORSA Stratejik İletişim Danışmanlığı, PERGEL İletişim Hizmetleri, PR AKTİF İletişim Hizmetleri, REKTA Halkla İlişkiler, TRİBECA İletişim Danışmanlık ve ZARAKOL Halkla İlişkiler şirketleridir.