>

Medya Şeffaflık Taahhütnamesi

Uluslararası İletişim Danışmanları Örgütü üyeleri tarafından Temmuz 2005’te kabul edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur

ICCO, Temmuz 2005’te “IPRA Medya Şeffaflık Taahhütnamesi”ni resmen kabul etmiş ve yürülüğe koymuştur.

Ülkelerindeki meslek birlikleri aracılığı ile ICCO üyesi olan PR ajansları, yayınlardaki yazı işleri kadrolarının aşağıdaki konularda özen göstermelerini beklemektedir:

Yazı İşleri tarafından hazırlanan içerikler (Haber / Yorum / Röportaj):
Yazı İşleri’nin hazırladığı içerikler, sürece dahil olan gazetecilerin kişisel kanaatleri, yargıları sonucu oluşur.  Üçüncü şahıslar tarafından nakdi ya da başka bir ödeme yöntemi veya mal ve hizmet takası karşılığında haber içerikli yayın yapılması söz konusu değildir.

Tanımlama ve Ayrıştırma
Üçüncü şahıslar tarafından nakdi ya da başka bir ödeme yöntemi veya mal ve hizmet takası karşılığında hazırlanan içerikler, “Reklam”, “İlan” gibi ibarelerle tanımlanmalı ve ayrıştırılmalıdır.

Talep ve ricalar  
Yazı İşleri kadrosundaki herhangi bir üye ya da gazeteciler, haber içeriğinin Yazı İşleri tarafından tanımlanmış değerler ve gazetecilik erişimleri dışında bir yöntemle edinilmesi yönünde bir öneri ya da imada bulun(a)maz.

Numuneler
Gazetecilerin herhangi bir ürün ve hizmet hakkında objektif bir fikir sahibi olabilmesi için gerekli olan durumlarda, bu ürün ve hizmetlerin denenmesi, tadım yapılması ve kullanılması amacıyla; üçüncü partiler tarafından gazetecilere ödünç verme ya da numune dağıtma yoluna gidilebilir.  Bunun için öngörülen deneme ve numune dağıtma süresi için önceden mutabık kalınmalı ve dönem sonunda ödünç verilen ürün veya hizmetler iade edilmelidir.  Bu süreç sonunda yayımlanan tüm içeriklerde, ürün ya da hizmetin deneme amaçlı olarak sunulduğu belirtilmelidir.

Kural ve İlkelerin Beyanı
Yazı İşleri kadroları, üçüncü partilerden gelecek hediye, inidirmli ürün ya da hizmetlerin gazeteciler tarafından hangi koşullar altında kabul edilebileceğini belirleyen ilke ve kuralları açıkça ifade ve beyan etmelidirler.  Tüm Yazı İşleri kadrosu ve gazeteciler bu kural ve ilkeleri okumalı ve kabul ettiklerini beyan ederek imzalamalıdırlar.  Bu ilke ve kurallar aynı zamanda kamuoyu tarafından da incelenebilecek şekilde hazır bulundurulmalıdır.

Tanımlar
“Yazı İşleri” ve “Yazı İşleri İçeriği”, basılı ve elektronik mecralarda, radyo, televizyon, Internet ve diğer yayın yöntemleriyle kamuoyuna ulaşan yayınların tümünü kapsamaktadır.
“Yazı İşleri Kadrosu” ve “Gazeteci”, yukarıda tanımlanan içerikleri hazırlayan kişi ve kişiler için kullanılmıştır.