>

Yetenek yönetimi için şapkamızı önümüze koyup düşünelim mi?

Pandemi ile beraber birkaç yılda hızla evrilen dijital dönüşüm, tüm ezberleri bozdu. Tüm dünyada ciddi insan kaynağı sorununu gündeme getiren bu dönüşüm, iletişim sektöründe de yetenek sıkıntısını tetikledi. Ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerle artan beyin göçü de bu sıkıntıyı ivmelendiren önemli unsurlar oldu.

Sektörümüzde çalışan bağlılığı ve yetenek yönetimi konuları, çözüm bekleyen en büyük sarmal olarak karşımızda duruyor. İyi haber, sektörümüz yapay zeka tarafından henüz ele geçirilmedi ve yapay zekadan pek çok alanda faydalansak da sosyal varlıklar olarak birlikte çalışıp üretmeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Bu nedenle yoğunlaşmamız gereken önemli bir alan yetenek yönetimi konusu.

Bu konuda üniversitelerle yürütülen iş birlikleri, stajlar, eğitim programları, kariyer planlamaları, mentorluk destekleri, esnek çalışma saatleri, hibrit çalışma imkanı, maddi ve sosyal yan haklar; adil, kapsayıcı, eşitlik ve çeşitlilik gözeten iş yerleri, her sektör açısından asgari müştereklere dönüşmüş durumda. Çalışanlara düzenli olarak eğitim ve gelişim fırsatları sunarak, sektöre ayak uydurmalarını ve kendilerini yenilemelerini sağlamak önemli bir faktör. Çalışan bağlılığını artırmak için açık iletişim, geri bildirim süreçleri ve ödüllendirme sistemleri gibi etkili araçlar da bu konuda öne çıkan adımlar arasında.

Fakat yine de bu sıraladığım unsurlar, sektörümüzdeki yetenek yönetimi sorununu aşmaya yetmeyecek gibi duruyor. Bu yüzden belki de artık sektörde faaliyet gösteren tüm yapıların kendini gözden geçirmesi ve sektör dernek ve oluşumlarının önemli adımlar atması lazım. Genç yeteneklere, iletişim danışmanlığının gelecek vaat eden bir meslek olduğunu çok iyi anlatmamız gerekiyor.

Şimdi şapkamızı önümüze koyup düşünmenin tam zamanı. Bilgiye erişimin bu denli kolaylaştığı bir dönemde farklı disiplinleri bir araya getiren ve çoklu görev üstlenen çalışanlar mı arıyoruz? Usta-çırak ilişkisinin yok olamaya yüz tuttuğu bir ortamda tecrübeye verilen kıymet neye evrilecek?

Sektörümüzün hikayesini yeniden kurgulama, net ve şeffaf bir yapıda çalışanlara ve adaylara aktarma, böylelikle yeni bir heyecan ve motivasyon yaratmaya başlaması için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor.

 

Bu yazı Campaign Türkiye 138. sayısında İDA Köşesi’nde yayınlanmıştır.